Werkwijze

 

Als u voor het eerst bij mij komt zal ik een vraaggesprek afnemen om me een beeld van u en uw klachten te vormen. Daarna krijgt u een ontspannende massage en wordt een behandelplan gemaakt. Dit eerste consult duurt anderhalf uur.

Een vervolgbehandeling duurt ongeveer 1 uur. Afhankelijk van de ernst van de klacht kan een behandeling van 90 minuten nodig zijn. Dit gaat in overleg met u. Voorafgaand aan de vervolgbehandeling worden bijzonderheden en reacties van de vorige massage besproken.